"Đọc sách không những để nâng cao trí thức mà còn nâng cao nhân cách" (Dr.Gúerin) - "Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời.” (Victor Huygo) - "Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua.” (Rene Descartes) - "Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở.” (Thomas Carlyle) - Đọc sách chính là hộ chiếu cho vô số cuộc phiêu lưu. (Mary Pope Osborne)